woensdag 28 oktober 2020

Kijken naar jezelf - 16

 


Waarom vinden we het moment zelf, zo onbelangrijk? Hebben we zo weinig oog voor wat er nu is, nu ervaren wordt. Horen wat je hoort, zien wat je ziet, voelen wat je voelt. Dus niet: 'Horende doof en ziende blind.' Als de waarnemer het waargenomene is, geen ik en het waargenomene meer is, valt alles stil.

maandag 10 augustus 2020

Kijken naar jezelf - 15

 


Als je je depri, rottig voelt:
Kijken naar jezelf: voelen wat je voelt,
zien wat je ziet, horen wat je hoort,...!


maandag 29 juni 2020

Kijken naar jezelf - 14


Kijken naar jezelf, is zintuiglijk bewust-zijn.
Bij observatie sla je dat direct over maar...
het gevaar bestaat dan: dat je daarbij in je hoofd gaat zitten.

zondag 17 mei 2020

Kijken naar jezelf - 13


Is het leven lijden?
Dan is het niet zo vreemd dat je je rottig voelt, nietwaar?
Maar wat verder?...


zaterdag 25 april 2020

Kijken naar jezelf - 12

Hier en nu zijn, zonder verleden. Gevoelig voor wat is.

Kijken naar jezelf - 11

Zelfkennis & Liefde. Liefdevol gewaarzijn!

Kijken naar jezelf - 10

Hier en nu zijn versus het Coronavirus? Bewustzijn versus chaos?...


Kijken naar jezelf - 9

Het Getuige-bewustzijn. Ben jij bewustzijn?

Kijken naar jezelf - 8

Word geen spook. Kom uit je hoofd. Incarneer. Wees hier en nu!


Kijken naar jezelf - 7

Je bent niet het brein maar hebt een brein. Je bent bewustzijn!

Kijken naar jezelf - 6


Wat is stilte: de kunst van het loslaten,
de kunst van het zijn, hier-en-nu?


Kijken naar jezelf - 5


Kijken naar jezelf, hier en nu zijn,
heeft helemaal niets te maken met een bepaald geloof of een bepaald ongeloof.


Kijken naar jezelf - 4


Wat is jezelf observeren, hier en nu?


Kijken naar jezelf - 3

Discrimineer jij je zintuiglijke ervaring?  
Kijken naar jezelf, wanneer deed jij dat het laatst echt volledig, hier en nu?

Kijken naar jezelf - 2

Gewaar-zijn, bewust-zijn, gevoelig-zijn, gelukkig-zijn.

Kijken naar jezelf - 1

Kijken naar jezelf, wanneer deed je dat het laatst?