zondag 17 mei 2020

Kijken naar jezelf - 13


Is het leven lijden?
Dan is het niet zo vreemd dat je je rottig voelt, nietwaar?
Maar wat verder?...