Doorgaan naar hoofdcontent

Openbrief aan de vrienden van Krishnamurti

Een nieuwe meditatie? Beslist, mogelijk de beste na die van de Boeddha zelf! Waarom?

We zijn nu immers zo’n 25 eeuwen verder, nietwaar? We bezoeken de maan en mars en lopen met een smartphone rond en zijn op die manier overal ter wereld te bereiken door onze naasten! We sturen elkaar berichtjes, foto’s, video’s, muziek,… Op die manier zijn we zelf in het middelpunt gekomen van onze wereld die we waarnemen.
Heeft het hemelse licht dan stilgezeten?
Je had de Boeddha en in de vorige eeuw verscheen onder leiding van de Theosofische Vereniging (TV) iemand, een jonge jongen, uit India. Die het voertuig zou moeten worden van de Maitreya (voorspelde nieuwe Boeddha).
In 1929 deed Krishnamurti echter afstand van die rol. En verkondigde vanaf die tijd zijn eigen visie, los van de TV! Hij zag de Waarheid als een land zonder paden.
Echter bleef hij zich verbonden voelen met de historische Boeddha van 25 eeuwen geleden en zei dat ie in werkelijkheid of in wezen dezelfde boodschap had als deze Ontwaakte.
Toch bood hij, K, geen pad aan (de Boeddha verkondigde echter het achtvoudige pad!) en wilde ook geen monniken (leerlingen) om zich heen hebben! En toen Krishnamurti stierf op negentigjarige leeftijd in Amerika, liet hij niemand achter van wie hij kon zeggen, die hem, K, echt had begrepen in zijn boodschap van onvoorwaardelijke vrijheid. Terwijl zijn verlichte voorganger de nodige mensen tot de verlichting (ontwaken) had geleid., zelfs al direct in het begin toen de Boeddha met zijn prediking begon!
Waarin faalde Jiddu Krishnamurti?
Hij leerde: observeer jezelf! ‘Wees een licht voor jezelf.’ En daarbij is de eerste stap tevens de laatste. Ook over meditatie zei hij: weg en doel zijn een.
Ik zag hem in werkelijkheid in 1981, te Amsterdam met duizenden anderen.
Ik leerde de valkuil van zijn boodschap van ‘keuzeloos gewaarzijn’ onderkennen.
Omdat ik altijd weer in mijn hoofd terecht kwam en dan wordt het tot een begrip! Terwijl keuzeloos gewaarzijn dient ervaren te worden. En ik zag ook hoe intellectueel zijn boodschap voor vele zoekers en vrienden van hem was geworden! Dus denken dat je keuzeloos gewaarzijn bent.
Dit vind je ook terug bij mensen die beweren zelf liefde te zijn, alleen maar omdat een of ander heel dik boek dat beweert!
Geheel spontaan in 2017 kwam ik in aanraking met het zogenaamde kijken naar jezelf. Ik lag op bed en richtte mijn aandacht volkomen op mijn zintuigen: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet,… Er was daarbij dan geen waarnemer: maar de waarnemer was dan het waargenomene. Ook werkte ik niet volgens een bepaald patroon: bijvoorbeeld van kruin naar teen of je vooral richten op de ademhaling. Nee, niets van dat alles: ik onderkende de zintuiglijke ervaring (in volledige overgave) die het eerste bij me binnenkwam, en dan… en dan… et cetera!
Ik deed daarbij op geen enkele manier moeite mijn rusteloze geest te beoordelen, te veroordelen, te analyseren en dergelijke maar oversteeg deze direct door mijn aandacht simpelweg geheel te verleggen naar de boodschap van mijn lichaam: de zogenaamde rots in de branding!
Ik bemerkte hoe ik verfriste en er meer en meer ruimte begon te ontstaan binnen mijn geest-en-lichaam. Puur bewustzijn zelf.
En als ik dacht, dat ik er was, kwam ik weer in mijn hoofd terecht. Dat zag ik ook bij mensen die beweren volgelingen te zijn van de Advaita. Zij beweren bewustzijn (God) zelf te zijn.
Uiteindelijk kwam ik weer bij Krishnamurti terecht met zijn boodschap van directe zelfobservatie. Toen werd voor mij werkelijk: de eerste stap is tevens de laatste stap! Nu heb ik voor mezelf een balans gevonden, die je ook terugziet binnen de leringen van Gautama de Boeddha!
Mijn boodschap van innerlijke bevrijding is als volgt:
De zogenaamde A-kant: het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn.
De B-kant: simpelweg jezelf direct in alle vrijheid observeren zonder een bepaalde training, oefening ed..
Je kunt inderdaad direct gaan voor Observatie zelf maar je maakt dan vrijwel zeker de kans juist meer in je hoofd te gaan zitten en denken dat je innerlijk vrij bent.
K ervoer al in zijn jeugd een leegte in zichzelf maar de meesten van ons zitten juist veel in hun hoofd, zijn echte denkers, zogezegd! Hij mag dan een groot religieus spreker zijn geweest, van de Waarheid maar overzag niet waaraan hij mogelijk toch echt te kort heeft geschoten in zijn leringen over innerlijke vrijheid.
Vandaar dat ik simpelweg zeg:
Naga Meditatie, is nu mogelijk de grootste onder allen!

Nathan
Bloemendaal
20-10-21


Reacties

Populaire posts van deze blog

15 vragen! - Naga Meditatie!

FAQ – 15 vragen! Heeft het een link met Mindfulness? Is het een concentratie oefening? Hoelang duurt de training? Wat betekent Naga? Wat is mij achtergrond? Waar kun je het volgen? Wat is het doel of eindresultaat? Is het een geloof / godsdienst? Wat zijn de kosten? Komt het uit het boeddhisme? Heeft het een link met Jiddu Krishnamurti? Is het esoterisch of New Age? Is het wetenschappelijk? Hoe is het ontstaan? Is er een guru?

Online meditatieles (1/3)

Naga Online Meditatieles - 1/3 Vragen: Vraag: Waarom wil je mediteren of waarom mediteer je? Vraag: Wat is je kennis en ervaring met meditatie? Vraag: Hoe ervaar je de onderstaande training in de praktijk? ( Stuur je antwoorden naar nagaonline@xs4all.nl ) Training: Bij het trainen van het zintuiglijk gewaarzijn, staat het lichaam centraal. Als een rots in de branding. Voel wat je voelt, zie wat je ziet, hoor wat je hoort, proef wat je proeft en ruik wat je ruikt. Laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn. Zeg dus niet tegen jezelf: Ik weet dat ik proef, ik weet dat ik voel… maar geef je daarentegen 100% over aan het voelen, proeven, e.d.. Alleen op die manier overstijg je direct alle grillen van de geest, zonder deze daarbij te veroordelen! Ook is het hier belangrijk te begrijpen, dat er geen sprake is van een bepaald patroon die je behoort te volgen. Bijvoorbeeld: dat je als eerste naar je ademhaling gaat of naar het puntje van je neus! Nee, ervaar simpelweg spontaan wat het eer

Wat is zelfobservatie?

  Bij observatie gaat het direct om ‘ik ben’. Maar wanneer deze stap te ver weg voor je lijkt, kan het misschien helpen eerst te beginnen bij je zintuigen: welke ervaring komt nu het eerste bij me binnen? Dus… voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort en dergelijke! Alleen als ‘ik ben’ zul je je waarlijk vrij voelen.